Dr. Dt. Zahire Şahinoğlu Koçak

Ortodontist

1984 yılında Ankara’da doğdum. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5 yıllık yüksek lisans eğitimine başladım.

2007 yılında üniversiteden mezun oldum ve aynı sene doktora sınavını kazanarak Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladım. Uzmanlık eğitimim boyunca yurt içi ve yurt dışında olmak üzere çok sayıda çeşitli eğitimler, seminerler ve kongrelere katıldım.

2012 yılında “Mandibuler Simfize Yerleştirilen Miniplaklardan Sınıf III Elastik Uygulaması ile Elde Edilen Dentofasiyal Etkilerin İncelenmesi” tez çalışması ile doktor unvanını aldım.

Ortodonti uzmanı olarak meslek hayatıma Bursa’da devam etmekteyim. Mesleğim ile ilgili dünyadaki yenilikleri yakından takip etmek dışında fotoğraf çekmekten, kültürel geziler yapmaktan keyif almaktayım.

ESERLER LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Arman-Ozcirpici A., Sahinoglu Z. “Upper Incisor Intrusion with Miniscrew Anchorage”, Ortho Techniques 2;1:10-16 (2010).

A2. Arman-Ozcirpici A., Sahinoglu Z., Çağlar A., Veziroğlu F. “Multidisciplinary Management of Missing Teeth”, Ortho Techniques 2;2:12-18 (2010).

A3.* Kurkcuoglu A., Pelin C., Ozener B., Zagyapan R., Sahinoglu Z., Yazıcı AC. “Facial Soft Tissue Thickness In Individuals With Different Occlusion Patterns In Adult Turkish Subjects” , Homo 62;4:288-297 (2011).

A4.* Kurkcuoglu A., Pelin C., Sinan C., Zagyapan R., Sahinoglu Z., Polat-Ozsoy O.“A Comparison of Facial Soft Tissue Thickness in Anatolian Pre-pubertal and Post-pubertal Subjects in relation to Different Facial Patterns”, Int J Exp Clin Anatomy 5:7-17 (2011).

A5.* Şar Ç., Şahinoğlu Z., Arman-Özçırpıcı A., Uçkan S. “Dentofacial Effects of Skeletal Anchored Treatment Modalities for the Correction of Maxillary Retrognathia” , Am J Orthod Dentofacial Orthop 145;1:41-54 (2014).

A6.* Acar O., Tuncer D., Sahinoglu Z., Arman-Ozcirpici A., Arhun N. “Assessing Treatment Options of Congenitally Missing Lateral Incisors: Shall We Create or Eliminate the Space?” , The Journal of Dentist 2;2:44-55 (2014).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Müftüoğlu G., Uçkan S., Şenel V. F., Kızılkaya M., Şahinoğlu Z., “Maxillary Anterior and Inferior Lengthening by Distraction Osteogenesis: Stability?-Case Report”, 3rd ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2009 (oral presentation).

B2. Arman-Özçırpıcı A., Yılmaz A., Şahinoğlu Z., Uçkan S., “Effects of Combined Bimaxillary and Chin Surgery in Treatment of Severe Class III Malocclusions: Report of 2 Cases”, 4th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2010 (poster presentation).

B3. Yamanel K., Arman-Özçırpıcı A., Şahinoğlu Z., Arpak B., “Multidisciplinary Treatment of Impacted and Missing Teeth: Case Report”, 16th Congress of The Balkan Stomatological Society (BaSS), Bucharest- Romania, 2011 (poster presentation).

B4. Arman-Özçırpıcı A., Şahinoğlu Z., Uçkan S., Yüzügüllü B., “Orthodontic Treatment With Bone Anchorage In A High Angle Class II Division 1 Malocclusion Subject”, 87th Congress of The European Orthodontic Society, İstanbul-Turkey, 2011 (poster presentation).

B5. Şahinoğlu Z., Uçkan S., Arman-Özçırpıcı A. “Does Surgical Insertion of Miniplates for Orthodontic Anchorage Cause Lower Lip Ptosis?”, 6th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2012 (oral presentation).

B6. Şar Ç., Şahinoğlu Z., Arman-Özçırpıcı A., Uçkan S. “Miniplate Anchorage for Facemask or Class III Elastics; Indications, Applications and Treatment Effects”, 89th Congress of The European Orthodontic Society, Reykjavik-Iceland, 2013 (oral presentation).

B7. Acar O., Ates U., Sahinoglu Z. “Unesthetic Outcomes of Implant Supported Restoration in Patients with Missing Maxillary Central Incisor”, 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Serbia, Belgrad, Sava Center, 24-27 April 2014 (poster presentation).

B8. Acar O., Tuncer D., Sahinoglu Z. “Assessing Treatment Options of Congenitally Missing Lateral Incisors Shall We Create or Eliminate the Space? “, 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Serbia, Belgrad, Sava Center, 24-27 April 2014 (poster presentation).

B9. Cubuk S., Sahinoglu Z., Soydan S., Bayram B., Uckan S. “The Correction of Skeletal Facial Asymmetry Following Conventional Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy and Le Fort I Osteotomy” 8th AÇBİD International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2014 (oral presentation).

B10. Arman-Ozcirpici A., Sahinoglu Z., Ates U., Uckan S. “Treatment of Mandibular Asymmetry with Skeletal Anchorage in Class III Patient: Case Report” 8th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2014 (poster presentation).

B11. Sahinoglu Z., Arman-Ozcirpici A., Uckan S, Cinar D.. “Effects of Bimaxillary Surgery in Treatment of Severe Class III Malocclusion: Case Report” 8th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2014 (poster presentation).

B12. Arman-Ozcirpici A., Sahinoglu Z., Ates U., Gulsahi K. “Autotransplantation Combined with Orthodontic Treatment to Restore an Adult’s Dentition : Case Report” 8th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2014 (poster presentation).

B13. Gulsahi K., Ates U., Kecik D., Tirali E., Sahinoglu Z., Cehreli S.B. “Reimplantation of a Fused Incisor Following Intentional Extraction for Hemisection” , 18th World Congress of Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology, İstanbul, 19-21 June 2014 (poster presentation).

B14. Yılmaz A., Şahinoğlu Z., Bayram B. “Alternative Treatment Approach of Maxillary Retrusion of An Adolescent Patient: Case Report”, 9th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 27-31 May 2015 (poster presentation).

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Yılmaz A., Şahinoğlu Z. “Bilateral Mandibular Lateral Kesici-Kanin Transpozisyonunun Ortodontik Tedavisi”, Türk Ortodonti Dergisi, 25(1), 67-75 (2012).

C2. Şahinoğlu Z., Arman-Özçırpıcı A., Polat-Özsoy Ö. “Mikro/Mini-İmplant Yerleştirmede Uygulanan Cerrahi İşlemler ve Karşılaşılabilecek Sorunlar- Derleme”, Türkiye Klinikleri Dergisi, 4(1), 49-58 (2013).

C3. Şahinoğlu Z., Arman-Özçırpıcı A. “Gömülü Dişlerin Tedavi Yaklaşımları”, Türkiye Klinikleri Dergisi, 20(3), 182-90 (2014).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Şahinoğlu Z., Yılmaz A., “Şiddetli İskeletsel Sınıf III Maloklüzyona Sahip Bir Bireyin Maksiller Kortikotomi ve İskeletsel Ankrajlı Yüz Maskesi ile Tedavisi: Olgu Sunumu”, XI. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antakya, 2009 (Poster bildirisi).

D2. Şahinoğlu Z., Polat-Özsoy Ö., Arman-Özçırpıcı A., “Ortognatik Cerrahi ve Kamuflaj Tedavisinin Yaş Algısına Etkisinin İncelenmesi”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010 (Poster Bildirisi).

D3. Arman-Özçırpıcı A., Şahinoğlu Z., Bayram B., “Gömülü Dişlerin Ortodontik Traksiyon ile Tedavisi-Olgu Serisi”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010 (Poster Bildirisi).

D4. Yılmaz A., Şahinoğlu Z., “Bilateral Mandibuler Kanin ve Lateral Transpozisyonunun Tedavisi: Olgu Sunumu”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010 (Poster Bildirisi).

D5. Şahinoğlu Z., Polat-Özsoy Ö., “İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Yüz Maskesi ve Modifiye Pendulum Apareyi ile Erken Dönem Tedavisi: Olgu Sunumu”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010 (Poster Bildirisi).

D6. Şahinoğlu Z., Kaya B., “Preadolesan Dönemde Fonksiyonel Sınıf III ve Şiddetli Yer Darlığının Tedavisi”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010 (Poster Bildirisi).

D7. Şahinoğlu Z., Kaya B., “Erken Karma Dişlenme Döneminde Şiddetli Alt Keser Çapraşıklığı ve Orta Hat Kaymasının Çözümü” 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010 (Poster Bildirisi).

D8. Arman-Özçırpıcı A, Şahinoğlu Z, Uçkan S. “İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Simfizial Miniplaklardan Uygulanan İntermaksiller Elastiklerle Tedavisi: 2 Olgu Sunumu”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011 (Poster Bildirisi).

D9. Yılmaz A, Şahinoğlu Z, Bayram B. “Maksiller Retrüzyonun İskeletsel Ankraj ve Sınıf III Elastiklerle Tedavisi: Olgu Sunumu”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011 (Poster Bildirisi).

D10. Arman-Özçırpıcı A, Şahinoğlu Z, Bayram B. “İskeletsel Sınıf II Açık Kapanışa Sahip Bir Bireyin Zigomatik Ankrajla Tedavisi: Olgu Sunumu”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011 (Poster Bildirisi).

D11. Polat-Özsoy Ö, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S, Şahinoğlu Z. “İskeletsel Sınıf III Açık Kapanışlı Bir Olgunun Ortodonti-Cerrahi İşbirliği ile Tedavisi”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011 (Poster Bildirisi).

D12. Kaya B, Şahinoğlu Z, Aydoğdu E, Saka M. ”Bilateral Dudak Damak Yarıklı Bireyin Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011 (Poster Bildirisi).

D13. Yılmaz A, Arman-Özçırpıcı A, Şahinoğlu Z. “Mandibular Asimetrinin Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu”, 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011 (Poster Bildirisi)

D14. Şahinoğlu Z, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S. “Simfizial Miniplaklardan Sınıf III Elastik Uygulamasının Dentofasiyal Etkileri”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012 (Sözlü Bildiri).

D15. Yılmaz A, Kaya B, Bayram B, Şahinoğlu Z. “Asimetrik Ortognatik Cerrahiye Bağli Labial Eğimin Düzeltilmesi”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012 (Sözlü Bildiri).

D16. Şahinoğlu Z, Arman-Özçırpıcı A, Coşkun İ. “Alt Anterior Çapraşıklığın Alt Keser Diş Çekimi ile Tedavisi: 3 Olgu Sunumu”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012 (Poster Bildirisi).

D17. Polat-Özsoy Ö, Uçkan S, Şahinoğlu Z, Arhun N. “Şiddetli Dik Yön Gelişim Yetersizliği Gösteren Sınıf III Vakanın Ortognatik Cerrahi İle Tedavisi”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012 (Poster Bildirisi).

D18. Şahinoğlu Z, Yılmaz A. “İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Ortopedik ve Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012 (Poster Bildirisi)

D19. Yılmaz A, Şahinoğlu Z, Uçkan S. “Orta Yüz Yetersizliği ve mandibular Prognatinin Çift Çene Cerrahisi ve Malar Ogmentasyon ile Tedavisi”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012 (Poster Bildirisi).

D20. Arman-Özçırpıcı A, Şahinoğlu Z. “Şiddetli Sınıf II Divizyon 2 Maloklüzyonun Çekimli Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012 (Poster Bildirisi).

D21. Şahinoğlu Z., Yılmaz A., Bayram B. İskeletsel Sınıf III Maloklüzyona Sahip Asimetrik Bir Olgunun Ortognatik Cerrahi Tedavisi”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, 2013 (Poster Bildirisi).

D22. Yılmaz A., Şahinoğlu Z., Uçkan S., Yüzügüllü B., Oduncuoğlu B. “High Angle Sınıf II,1 Maloklüzyonun Multidisipliner Tedavisi”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, 2013 (Poster Bildirisi).

D23. Pişiren A., Şahinoğlu Z., Arman-Özçırpıcı A. “Modifiye Haas Apareyi ile Fonksiyonel Yan Çapraz Kapanışın Erken Dönem Tedavisi-Olgu Sunumu”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, 2013 (Poster Bildirisi).

D24. Şahinoğlu Z., Yılmaz A. “Sınıf II Bölüm 2 Maloklüzyonun Çekimsiz Tedavisi: Olgu Sunumu”, XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 25-29 Ekim 2014 (Poster Bildirisi).

D25. Yılmaz A., Şahinoğlu Z., Bayram B. “Ektopik Sürmüş Daimi Santral Keser Dişlerin Tedavisi: 2 Olgu Sunumu”, IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 25-29 Ekim 2014 (Poster Bildirisi).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Ortodonti Derneği, 2010-

Ödüller:

Ödül Alan Çalışma: Şahinoğlu Z, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S. “Simfizial Miniplaklardan Sınıf III Elastik Uygulamasının Dentofasiyal Etkileri”, 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012.

E. Katılınan bilimsel kongre, sempozyum ve kurslar:

E1. 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, 2007.

E2. “Sınıf II Tedavi Seçenekleri” Kurs-Doç.Dr. Tamer Büyükyılmaz, Prof.Dr. Ali İhya Karaman, Ankara, 2007.

E3. “Dudak-Damak Yarıklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” Kurs-Dr. Figen Özgür, Dr. İlken Kocadereli, Ankara, 2008.

E4. “Dogmas in Orthodontics, Orthopedics in Orthodontics, Cross-Bites and Midline Deviations and Dental Openbites” Lecture- Dr. Luc Dermaut, Kayseri, 2008.

E5. 11. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, 2008.

E6. XI. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, 2009.

E7. “Ortognatik Cerrahi ve Yüz Estetiği İlişkisi: Cerrah Gözüyle” Kurs-Prof.Dr. Orhan Hamamcı, Antakya, 2009.

E8. “Damak Yarıklı Hastalardaki Konuşma Bozuklukları ve Tedavileri” Toplantı-Dr. Figen Özgür, DR. Maviş Kulak Kayıkçı, Ankara, 2010.

E9. 86th Congress of the European Orthodontic Society, Portoroz-Slovenia, 2010.

E10. 4th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2010.

E11. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010.

E12. “Ortodonti Pratiğinde Pediatrik Obstrüktif Sleep Apne Sendromu (POSAS) ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları” Kurs-Prof.Dr. Oğuz Köktürk, Prof.Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu, Doç.Dr. Metin Yılmaz, Doç.Dr. Ayşe Tana Aslan, Doç. Dr. Murat Özbek, Ankara, 2010.

E13. “Everything You Should Know About the Herbst Appliance” Kurs-Prof.Dr. Hans Pancherz, Ankara, 2010.

E 14. 87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul-Turkey, 2011.

E 15. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011.

E 16. “An Update In Skeletal Anchorage-Miniscrews 2011” Kurs-Dr. Björn Ludwig, İzmir 2011.

E17. “New Lingual Straight Wire Method: A Look At The Future” Kurs- Dr. Giuseppe Scuzzo, İzmir , 2011.

E18. “Orthodontic Mechanics; Old and New, for Children and Adults with Postural and Bi-dimensional Approach” Kurs-Dr. Marcel Korn, Ankara, 4 kasım 2011.

E19. 6th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2012.

E20. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, 2012.

E21. “Dikey Yön İskeletsel Bozuklukların Mikroimplant ile Tedavisinde Yeni Ufuklar” Kurs- Dr. Hyo-Sang Park, Antalya, 2012.

E22. “Erişkin Hastaların İnterdisipliner Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” Kurs- Dr. Flavio Uribe, Antalya, 2012.

E23. “ClearPath Cert,f,cation Course” Kurs- Dr. Iyad Al-Omari, İzmir, 2014.

E24. “Current Options for Skeletal Anchorage in Orthopedic & Orthodontic Treatment Work” Kurs- Prof.Dr. Benedict Wilmes, Ankara, 2014.

E25. “Innovations & Clinical Experiences in Orthodontics” Kurs- Dr. Fredrick Bergstrand, Ankara, 2014.

E26. “Harmony Certification Course” Kurs- Dr. Patrick C. Curiel, İstanbul,2014.

E27. “Damon System Certification Course” Kurs- Dr. Dimitris Mavreas, Ankara, 2014.

E28. “Sınıf III Maloklüzyonun Tedavisinde Konvansiyonel ve Yeni Yöntemler” Türk Ortodonti Derneği X. Bölgesel Bilimsel Toplantısı- Prof.Dr. Nazan Küçükkeleş, Kıbrıs, Mayıs 2014.

E29. 8th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 2014.

E30. “Model Surgery for Orthognathic Planning” Hands on Course- Dr. Ayca Arman-Ozcirpici, Dr. Edwin Payne, Antalya, 2014.

E31. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 25-29 Ekim 2014.

E32. “Orthodontics and Periodontics” Course- Dr. Domingo Martin, Ankara, 2014.

E33. “Tıkayıcı Uyku Apnesinde Cerrahi” 11. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri, Adana, 29 Kasım 2014.

E34. 9th ACBID International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 27-31 May 2015.

E35. Plan my case, Aligner Forum, İstanbul, 12-13 Mart 2023.

Deneyim

2007-2011 – Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ( Doktora Öğrencisi )

2011-2012 – Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ( Araştırma Görevlisi )

2012-2014 – Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ( Uzman Diş Hekimi )

2014-2022 – Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı & Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Öğretim Görevlisi )

2023 – AtolyeDent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

https://atolyedent.com/wp-content/uploads/2023/10/661x840-kocak2.webp

Acil Müdahale

Uzman Hekim

Tedavi Programı

Son Teknoloji Cihazlar

Yorumlarımız
Hastalarımızın Yorumları

İlknur Karavel

Yaklaşık 10 yildir tanıdığım Cenker bey ‘e bütün işlerimi kendisine yaptirmisimdir. 2implant ,20’lik diş çekimi , diş kürtajı ,diş çekimi elinin hafifliği ,GüleryüzÜ, içtenliği ,abi gibi içten olması, her işlemi hakkıyla vermesi başarılı. ekibine ve kendisine çok tşk ediorum

Ahmet Gurmeric

20 yıldır dişlerimin sağlığı ve tedavisi konusunda son derece başarılı olan, tedavinin her aşamasında ilgilenip takip eden sevgili Dr. Dt Cenker Selçuk’a minnettarım. Herkeze özellikle dis tedavileri konusunda öneriyorum. Son Alt cene protezi yapimi esnasında fsm kliniginde ona katkıda bulunan diş hekimi Can Görüşçü ile asistanlar Merve Koç ve Belkıs Erin’e cok teşekkür ediyorum

Furkan Bozdağ

Bugün implant randevum vardı onu yaptırmaya gelmiştim. Hiçbir ağrı sızı hiçbirşey hissetmedim. Elinize sağlık çok memnun kaldım . Guleryuzlu çalışanlarıyla güzel hizmet vermektedir. Tavsiye ediyorum herkese.

Hulya Turan

Sizleri ve ekibinizi tanıdığım için çok şanslıyım.Diş kaplama ve yapılan implant ışlemlerinden çok memnun kaldım.Bizlere sunduğunuz güven ortamı ve samimiyetten dolayı çok teşekkür ederim.

AtölyeDent

Uzman Kadromuz İle Her Zaman Yanınızdayız.

AtölyeDent

Fatih Sultan Mehmet Bulvarında bulunan polikliniğimiz metroya 5 dakika yürüme mesafesindedir. atelierdent, uzman hekim kadrosu, teknolojik tedavi cihazları ve steril & konforlu ortamı ile siz değerli hastalarımızı bekliyoruz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Sosyal medya hesaplarımızı ziyaret ederek bizi daha yakından takip edebilirsiniz.

AterialDent 2023 Tüm hakları saklıdır.

AterialDent 2023 Tüm hakları saklıdır.

Bizi Arayın